Reaalajamajandus kui võimalus ettevõtlusele ja e-riigile

Reaalajamajandus kui võimalus ettevõtlusele ja e-riigile Ettevõtjate ja riigi poolt viljeletava reaalajamajanduse (RAM) (real-time economy; RTE) kontseptsiooni juurutamise eesmärk on säästa tulevikus ettevõtjate, kodanike ja riigi aega ning raha dokumendipõhiste majandustehingute ja haldustoimingute asendamisel automaatse elektroonse andmevahetusega. Kontseptsiooni sisuks on, et andmevahetus hakkab toimuma elektroonilistes kanalites standardiseeritult, digitaalselt, masinloetavalt, reaalajas turvaliselt ning automaatselt, vahetult pärast…

Elektroonse veokirja (e-CMR) arendusprojektid

Elektroonse veokirja (e-CMR) arendusprojektid Piiriülesest maanteevedude ja veoste infovahetusest sai mõned aastad tagasi vaid unistada, kuid nüüd on see muutumas reaalsuseks. Paraku on maanteevedude dokumentatsiooni digitaliseerimine  muude transpordiliikide veodokumentide elektroonseks muutmisest maha jäänud. 2020 aasta augustis võeti vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus EFTI (Electronic Freight Transport Information) kaubaveo elektroonilise teabe kohta, mis jõustub 2024.…

Autotranspordi e-veokirjade arendustöödest Eestis

Autotranspordi e-veokirjade arendustöödest Eestis Veodokumentide digitaliseerimise temaatikaga on tegeldud Eestis alates 2015. aastast. Käesolevaks ajaks on jõutud reaalsete keskkondade ja teenusplatvormide ellurakendamiseni. Eesmärgiks pole seejuures luua üht keskset lahendust, vaid platvormi, millel saaksid erinevad keskkonnad omavahel infot vahetada. Vedude ja veetava kaubaga seotud andmed pole ühtses andmebaasis, vaid laiali erinevate ettevõtete serverites. Digidokumentidele üleminek on…