Missioon

Osaühingu missioon on toetada logistika ja transpordi valdkonnas kutsehariduse  ja kutsekõrghariduse omandamist ning töötajate erialaste teadmiste ja professionaalsete oskuste arendamist.

Tegevused

Kirjalike õppe-abimaterjalide koostamine ja kirjastamine logistika ja transpordi valdkonnas

Visuaalse õppe-abimaterjali koostamine logistika ja transpordi valdkonnas