Internetilehe Seilecs.ee haldaja ja omanik on Seilecs OÜ (registrikood 12017081), aadress Paldiski mnt 5-12 Keila linn Harju maakond 76607, e-mail seilecs.log@gmail.com, telefon +372 515 8465, edaspidi nimetatud seilecs.ee.

ÜLD- JA TELLIMISTINGIMUSED

1. TINGIMUSTE ULATUS JA KEHTIVUS

Käesolevad Seilecs OÜ (edaspidi Müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud Tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi Ostja), kes kasutavad seilecs.ee e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi Kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi Müügileping).

Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

2. KAUPADE OSTMINE JA TELLIMUSE VORMISTAMINE E-POES

E-poest on võimalik osta neid Kaupu, millel on link „Lisa korvi“. Kauba hind ja Kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne Kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.

2.1. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Ostukorvis olevate Kaupade kogust võib muuta. E-poe ostutingimustega saab tutvuda ning nendega nõustumisel kinnitatakse seda, tehes märke („linnuke“) tingimuste ette.

Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada nupul „Vormista tellimus“ ning Ostja suunatakse makseviisi lehele, kus tuleb valida sobiv makseviis. Makseviisi saab Ostja muuta ka tellimuse viimases etapis. Sisestada tuleb Ostja andmed ja vajutada nuppu “Edasi”. Järgnevalt ilmub Tellimuse kinnitamiseks ja ostu sooritamiseks vajalik lõplik makseviisi valik. Ostja saab valida makseviisi ning tasuda oma ostu eest. Tellimuse vormistamisel tuleb Ostjal olla tähelepanelik, sest sellest sõltub tellitud toodete kiire ja häireteta tarne.

Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole. Tasumata tellimuse kinnitust Müüja poolt ei täideta.

2.2. Hinnainfo ja kaupade eest tasumine

E-poe valuuta on euro (€). Hinnad ei sisalda käibemaksu. Kaupade hinnad võivad muutuda ette teatamata.

Müüja ei ole vastutav mistahes muude maksude või lõivude eest, mida Ostja suhtes võidakse rakendada ning mille suhtes jääb täielik vastutus Ostjale.

Kaupade eest on võimalik tasuda: arvega või internetipanga (Maksekeskus AS) kaudu, kuhu kuuluvad Swedbank, SEB Pank, LHV Pank, Luminor Bank ja COOP Pank pangalingid.

Pärast makse sooritamist saadab e-pood Ostjale Tellimusekinnituse ning arve.

Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Müüja esindajatel puudub ligipääs vastavatele krüpteeritud andmetele.

2.3. Toodete tarne

Toode on digitaalsel kujul.

Toode tarnitakse lingina koheselt peale makse sooritamist Ostja e-posti aadressile.

2.4. Taganemisõigus

Ostjal on õigus lepingust taganeda (toote või teenuse kasutamisest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul toote või teenuse kättesaadavaks tegemisest ehk kasutajatunnuse ja salasõna kasutajale väljasaatmisest.

Lepingust taganemiseks esitab Ostja taganemisavalduse. Taganemisavaldust on Ostjal võimalik esitada e-posti aadressile seilecs.log@gmail.com.

Juhul, kui Ostja on lepingust taganenud, tagastab seilecs.ee Ostjale tellimuse maksumuse 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Tagasimaksed tehakse Ostjale samale arvelduskontole, kust laekus raha tellimuse eest.

3. ANDMETE KAITSE JA TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Müüja tagab Ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, Ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, Müügilepingu täitmiseks või Müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata Ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada Ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

4. VASTUTUS

Ostja on ainuisikuliselt vastutav oma kasutajanime ja salasõna turvalisuse ning kasutamise eest, mis on vajalikud toote või teenuse kasutamiseks. Ostja kasutajatunnuse ja salasõna igakordset kasutamist tõlgendatakse kui Ostja poolt sisestatut ning Ostja on vastutav kõigi selle kasutajatunnuse alt tehtavate tegevuste eest.

Ostja kinnitab, et kasutab e-poest ostetud tooteid ja teenuseid enda täielikul vastutusel. Müüja ei vastuta e-poest ostetud toodete ja/või teenuste kasutamisel Ostjale või kolmandatele isikutele tekkinud mistahes kahjude eest.

5. TINGIMUSTE KEHTIVUS

Käesolevad e-poe tingimused on kehtivad alates 05.01.2020.

6. OSTETUD TOOTE KASUTAMINE

Osaühingu Seilecs müüdavad e-raamatud sisaldavad autoriõigusega kaitstud materjale ja kogu e-raamatute sisu on autorikaitse objekt. E-raamatute kasutamine on lubatud üksnes autoriõiguste omaniku poolt lubatud viisil ning tingimustel:

  1. Kogu e-raamatu sisu on autoriõigustega kaitstud. Kõik õigused reserveeritud;
  2. E-raamat on mõeldud üksnes isiklikuks kasutamiseks selle omaniku poolt;
  3. E-raamatu osaline või kogu sisu paljundamine mistahes kujul on keelatud, välja arvatud isiklikuks kasutamiseks;
  4. E-raamatu faili kopeerimine ja kolmandatele isikutele saatmine ei ole lubatud.
  5. E-raamatu võib alla laadida ja digiseadmesse salvestada üksnes e-raamatu omanik. E-raamatu omanik on e-raamatu ostja, kes on tasunud müüjale e-raamatu hinna ja on selle oma digiseadmesse alla laadinud.
  6. Ostetud e-raamatuid ei saa tagastada ja nõuda tagasi nende ostul tasutud summat.

Autoriõigusega kaitstud e-raamatu paljundamine, edasisaatmine kolmandatele isikutele või omavoliline turustamine on ebaseaduslik ning on aluseks kahjunõude esitamisele.

E-raamatud saab allalaadida seadmesse üks kord.

OSTUINFO

1. TELLIMINE

Valige e-poest tooted, mida soovite osta ning lisage need ostukorvi.

  • Avades ostukorvi on Teil võimalus korrigeerida toodete kogust ning tooteid ostukorvist ka kustutada.
  • Kui olete kõik tooted ostukorvi sisestanud, vajutage MINE MAKSMA.
  • Tellimuses tuleb täita kõik * (tärniga) tähistatud lahtrid.

2. TASUMINE

Pärast tellimuse esitamist on võimalik tasuda tellimuse eest kasutades kas arvega või läbi Maksekeskus AS poolt pakutava pangalingi pangaülekande kaudu. Arve edastatakse tellija e-mailile pärast tellimuse vormistamist.

3. TARNE

Toode on digitaalsel kujul.

Toode tarnitakse lingina koheselt peale makse sooritamist Ostja e-posti aadressile.

4. LISAINFO

E-posti aadress: seilecs.log@gmail.com.
Telefon: +372 515 8465