Jätkusuutlik transporditaristu vähendab keskkonnamõjusid

Jätkusuutlik transporditaristu vähendab keskkonnamõjusid Kuidas oleks võimalik muuta transpordi infrastruktuur senisest jätkusuutlikumaks, parandades seejuures transporditeenuse taset ja infrastruktuuri vastupidavust ilma projekteerimisel ja ehitamisel järeleandmisi tegemata? Jätkusuutlik taristu peaks olema kliimamuutustele vastupidav, sotsiaalselt kaasav, tehnoloogiliselt arenenud, produktiivne ja paindlik. Huvigrupid peaksid tegema koostööd rakendamaks jätkusuutlikkuse kontseptsiooni ja mõõdikuid kõikides transporditaristu  arendamise etappidel– planeerimisel, projekteerimisel, hangetel ja…

Loe edasi

Dünaamiline hanketegevus võib muuta traditsioone

Dünaamiline hanketegevus võib muuta traditsioone Energiakandjate ja toorainete hindade kiirest muutumisest tingitud poliitilised otsused, majandussanktsioonide ja kaubandusembargode kehtestamine võivad tühistada ootamatult  kõik osapooltevahelised varasemad tarnekokkulepped.  Kiiresti on vaja leida uued tarnijad, kellele ei laiene poliitilised ning majanduslikud piirangud. Uue hanketsükliga alustatakse ennetavalt kohe, kui on kehtestatud kaubanduspiirangud, on märgata muutusi turgudel või keskmiste sisseostuhindade muutumist.…

Loe edasi

Ennetagem tarnehäirete kahjulikke mõjusid

Ennetagem tarnehäirete kahjulikke mõjusid Suure ettevõtte rahvusvahelised ja globaalsed tarneahelad hõlmavad tuhandeid tarnijaid, kellest paljud võivad olla ostva ettevõtte seisukohalt kriitilise tähtsusega. Materjalide, komponentide ja tarbimisvalmis kaupade tarnijad tegutsevad iseseisvalt ja sõltumatult olles seejuures üksteisele suuremalt jaolt nähtamatud. Paljudes ettevõtetes märgatakse liialt hilja, et lisaks olemasolevatele vajatakse alternatiivseid tarnijaid. Viimased aastad on näidanud, et riskistsenaariumitega…

Loe edasi

Hanke- ja ostutegevuse strateegiline roll organisatsioonis

Hanke- ja ostutegevuse strateegiline roll organisatsioonis Kui varasematel aastatel on ettevõtetes olnud eelistatud positsioonil turundustegevust korraldavad müügiosakonnad, siis eelmise sajandi lõpukümnenditel võeti omaks arusaam, et sageli muudab ettevõtte tegevuse efektiivsemaks hästi hallatud, edukas hanke- ja ostutegevus ning varude haldamine. Kaubandus- ja tootmisettevõtete majandustegevuse edukus sõltub suurel määral sellest, kui hästi on organiseeritud hangete läbiviimine ja…

Loe edasi

Mille poolest erinevad hanke- ja ostutegevus?

Mille poolest erinevad hanke- ja ostutegevus? Organisatsiooni hanke- ja ostutegevus asetub loogiliselt organisatsiooni logistika ja tarneahelate haldamise valdkonda ning on ettevõtte tarneahela haldamise allsüsteemidest üks olulisemaid, kuna kaupade ja teenuste ostudega luuakse ettevõttes eeldused selle järgnevatele tegevustele.  Hanke- ja ostuprotsess on kaks omavahel integreeritud organisatsiooni  protsessi, mida teostatakse järjestikku või paralleelselt vajalike kaupade ja teenuste…

Loe edasi

Hanke- ja ostutegevuse eetika

Hanke- ja ostutegevuse eetika Hanke- ja ostutegevuse eetikat puudutavad dilemmad on eksisteerinud ühel või teisel viisil äritegevuses sajandeid. Mida suurem on olnud äriühingu raha eest tehtud tehingu väärtus, seda suurem on olnud ostja ahvatlus sõlmida müüjaga lisaks isiklikku kasu taotlev kokkulepe. Probleem on ajaga üksnes süvenenud ja toonud endaga kaasa nii eduka ostutöötaja karjääri ootamatu…

Loe edasi

100 aastat ostutegevuse teaduslikku käsitlust

100 aastat ostutegevuse teaduslikku käsitlust Käesoleval aastal täitub täpselt sajand aastast, mil Ameerika Ühendriikides ilmus raamat, mis pani aluse ostutegevuse kui olulise äritegevuse valdkonna süsteemsele teaduslikule käsitlusele. Tegemist oli alates 1887. aastast kolmanda USA-s ilmunud, ostutööd käsitleva raamatuga. Oma 1922. aastal avaldatud raamatus „The Science of Purchasing“, kirjutas California Ülikooli õppejõud Helen Hysell, et ostmine…

Loe edasi

Rail Baltica võtab Via Baltica-lt ülemäärase raskeveokite liikluse

Rail Baltica võtab Via Baltica-lt ülemäärase raskeveokite liikluse Ajalehes  Postimees  05. jaanuaril avaldatud Priit Humala  kirjutis „Raudtee ehitamine ei tühjenda maanteid“ kõnetas mind sedavõrd, et sellel teemal sõna võtta. Ma ei  hakka diskuteerima Rail Baltica (RB)   projekti majandusliku tasuvuse üle, kuna selleks puudub mul vajalik informatsioon. Küll aga soovin oponeerida  artiklis kajastatud teemat transpordisektoris kasutatavate…

Loe edasi

Kaubaveod raudteel aitavad kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele ja vähendavad tulevikus ressursside raiskamist

Kaubaveod raudteel aitavad kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele ja vähendavad tulevikus  ressursside raiskamist Rail Baltic raudteetrassi valmimisel eeldatavalt 2030. aastal hakkavad toimuma lisaks reisijaveole ka mõlemasuunalised kaubaveod Balti ja Kesk-Euroopa riikide vahel. Kui suurtes mahtudes hakatakse kaupu RB raudteeliinil vedama ja millal vedudega alustatakse, sõltub paljudest teguritest. Siiski võib juba praegu eeldada, et raudteeliini  Saksamaale ulatuval täispikkusel…

Loe edasi

Mittetäielikud lepingud logistikas ja hanketegevuses 

Mittetäielikud lepingud logistikas ja hanketegevuses  Kaubanduslikud suhted  ettevõtete vahel võivad olla vägagi muutuvad, olles mõjutatud üha keerukamateks muutuvate geopoliitiliste ja majanduslike tingimuste, kiiresti muutuvate riiklike regulatsioonide ja sotsiaalsete väärtuste poolt. Tavapärases vormis lepingud ei võimalda sageli vastavalt olukorrale tõhusalt kohaneda ja olla vajadusel agiilsed. Kuigi lepingutega soovitakse saavutada suuremat paindlikkust ja osapoolte vahel rohkem koostööd,…

Loe edasi