Rotterdami sadam aastal 2021

Rotterdami sadam aastal 2021 Münchenis  04–06 mail toimunud „Transport logistic 2021“ virtuaalkonverentsi vestlusringis  esinesid Euroopa suurima, Rotterdami sadama haldusettevõtte tegevjuht Allard Castelein ning tarneahela ja logistikadirektor Matthijs van Doorn. Allard Castelein: Rotterdami sadamas toimub aastas 230 000 merelaevade ja jõepraamide sadamakülastust, millest 80% registreeritakse ja hallatakse automaatselt ning 20% elektronposti või telefoni teel. Rotterdami sadama infosüsteemi…

Loe edasi

Transpordi- ja logistikasektori uued väljakutsed

Foto: Vestlusring Rotterdami sadama sessioonil Transpordi- ja logistikasektori uued väljakutsed Saksamaal Münchenis 04–06 mail toimunud virtuaalkonverentsil Transport logistic 2021 analüüsiti  muutunud maailmas tekkinud olukorda logistikas, prognoositi transpordi ja logistika võimalikke arenguid lähitulevikus ja pakuti omapoolseid lahendusi olukorra järk-järguliseks normaliseerimiseks. Logistikasektor kogu maailmas seisab koos paljude teiste valdkondade ja tööstusharudega silmitsi uute tõsiste väljakutsetega. Lennujaamade perroonidel…

Loe edasi

Virtuaalkonverents „Transport logistic 2021“ Müncenis

Virtuaalkonverents „Transport logistic 2021“ Müncenis  Iga kahe aasta järel Münchenis toimuva messi Transport logistic keskmes on transport, logistika, infotehnoloogia ja veo-ning tarneahelate haldamine. Messil tutvustatakse  külastajaile kaubavedudel kasutatavate transpordivahendite, veoühikute, ümberlaadimistehnoloogiate ja intermodaalsetel vedudel kasutatavate tehnoloogiate uuemaid arenguid. Seoses koroonaviiruse piirangutega asendati  tänavu   traditsiooniline mess kolmel päeval – 04–06. maini toimunud virtuaalse konverentsiga. Arvestades käsitletavate…

Loe edasi

Kaugsuhtluse töövorm kui uus normaalsus

Kaugsuhtluse töövorm kui uus normaalsus Ettevõttesisene ja -väline virtuaalne  koostöö on viimasel aastal seoses koroonaviirusega (Covid-19) muutunud eriti aktuaalseks. Sageli pole organisatsioonides määratletud, kuidas seda võimalikult efektiivsemalt  läbi viia ning  puuduvad vastavad  juhtnöörid ja suunised. Kaugsuhtluse töövormis  on saanud uueks normaalsuseks ka virtuaalsed nõupidamised. Videokoosolekud võimaldavad täita igapäevaseid tööülesandeid, luua ja hallata koostöösuhteid ning hankida vajalikku teavet.…

Loe edasi

Tahke süsihappegaas ja Softbox kui Pfizeri vaktsiini logistika võtmefaktorid

Tahke süsihappegaas ja Softbox kui Pfizeri vaktsiini logistika võtmefaktorid Veel mõni aeg tagasi ei mõelnud  keegi sellele, et kuiv jää saab olema logistikas oluliseks teemaks ja tahke süsihappegaas  koroonavaktsiinide  (-70`C) säilitamisel nõutaval temperatuuritasemel võtmefaktoriks. Tahket süsihappegaasi toodetakse naftasaadetiste rafineerimise kõrvalproduktina, kuna rafineerimisprotsessis vabaneb palju süsihappegaasi. Vaktsiinide ja toiduainete transpordil kasutatava kuiva jää toodetavad kogused on…

Loe edasi

Reaalajamajandus kui võimalus ettevõtlusele ja e-riigile

Reaalajamajandus kui võimalus ettevõtlusele ja e-riigile Ettevõtjate ja riigi poolt viljeletava reaalajamajanduse (RAM) (real-time economy; RTE) kontseptsiooni juurutamise eesmärk on säästa tulevikus ettevõtjate, kodanike ja riigi aega ning raha dokumendipõhiste majandustehingute ja haldustoimingute asendamisel automaatse elektroonse andmevahetusega. Kontseptsiooni sisuks on, et andmevahetus hakkab toimuma elektroonilistes kanalites standardiseeritult, digitaalselt, masinloetavalt, reaalajas turvaliselt ning automaatselt, vahetult pärast…

Loe edasi

Elektroonse veokirja (e-CMR) arendusprojektid

Elektroonse veokirja (e-CMR) arendusprojektid Piiriülesest maanteevedude ja veoste infovahetusest sai mõned aastad tagasi vaid unistada, kuid nüüd on see muutumas reaalsuseks. Paraku on maanteevedude dokumentatsiooni digitaliseerimine  muude transpordiliikide veodokumentide elektroonseks muutmisest maha jäänud. 2020 aasta augustis võeti vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus EFTI (Electronic Freight Transport Information) kaubaveo elektroonilise teabe kohta, mis jõustub 2024.…

Loe edasi

Autotranspordi e-veokirjade arendustöödest Eestis

Autotranspordi e-veokirjade arendustöödest Eestis Veodokumentide digitaliseerimise temaatikaga on tegeldud Eestis alates 2015. aastast. Käesolevaks ajaks on jõutud reaalsete keskkondade ja teenusplatvormide ellurakendamiseni. Eesmärgiks pole seejuures luua üht keskset lahendust, vaid platvormi, millel saaksid erinevad keskkonnad omavahel infot vahetada. Vedude ja veetava kaubaga seotud andmed pole ühtses andmebaasis, vaid laiali erinevate ettevõtete serverites. Digidokumentidele üleminek on…

Loe edasi

Elektroonne rahvusvahelise maanteetranspordi veokiri (e-CMR)

Elektroonne rahvusvahelise maanteetranspordi veokiri (e-CMR) Riikide poolt aktsepteeritud, rahvusvaheliste  maanteevedude veodokument  CMR  on olnud algusest peale kasutuses ainult paberkandjal. Paberdokumendi loomine, edastamine, töötlemine, sealt vajaliku info leidmine ja arvutitarkvaradesse sisestamine on rutiinne ja aeganõudev töö, millega kaasnevad sageli vead. See on olnud ühtviisi  probleemiks  nii vedajatele kui ka veoahela muudele osapooltele. Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liidu (IRU)…

Loe edasi

Reversiivsest logistikast ringmajanduseni

Foto: sustainability.co Reversiivsest logistikast ringmajanduseni 20.sajandi esimesel poolel hakkasid lääneriikides teaduse, tehnoloogia ja tootmise arengu tulemusel kiiresti kasvama tootmise ja tarbimise mahud. Tehnoloogia kiire areng ning materjalide kättesaadavus põhjustasid masstootmise, masstarbimise ja seega ka jäätmete  hüppelise kasvu. 1970. aastatel hakati mõistma, et taoline eluviis ei ole kestlik ning endisel viisil jätkates on inimkond ennast aeglaselt…

Loe edasi