Hanke- ja ostutegevuse eetika

Hanke- ja ostutegevuse eetika Hanke- ja ostutegevuse eetikat puudutavad dilemmad on eksisteerinud ühel või teisel viisil äritegevuses sajandeid. Mida suurem on olnud äriühingu raha eest tehtud tehingu väärtus, seda suurem on olnud ostja ahvatlus sõlmida müüjaga lisaks isiklikku kasu taotlev kokkulepe. Probleem on ajaga üksnes süvenenud ja toonud endaga kaasa nii eduka ostutöötaja karjääri ootamatu…

Loe edasi

100 aastat ostutegevuse teaduslikku käsitlust

100 aastat ostutegevuse teaduslikku käsitlust Käesoleval aastal täitub täpselt sajand aastast, mil Ameerika Ühendriikides ilmus raamat, mis pani aluse ostutegevuse kui olulise äritegevuse valdkonna süsteemsele teaduslikule käsitlusele. Tegemist oli alates 1887. aastast kolmanda USA-s ilmunud, ostutööd käsitleva raamatuga. Oma 1922. aastal avaldatud raamatus „The Science of Purchasing“, kirjutas California Ülikooli õppejõud Helen Hysell, et ostmine…

Loe edasi

Rail Baltica võtab Via Baltica-lt ülemäärase raskeveokite liikluse

Rail Baltica võtab Via Baltica-lt ülemäärase raskeveokite liikluse Ajalehes  Postimees  05. jaanuaril avaldatud Priit Humala  kirjutis „Raudtee ehitamine ei tühjenda maanteid“ kõnetas mind sedavõrd, et sellel teemal sõna võtta. Ma ei  hakka diskuteerima Rail Baltica (RB)   projekti majandusliku tasuvuse üle, kuna selleks puudub mul vajalik informatsioon. Küll aga soovin oponeerida  artiklis kajastatud teemat transpordisektoris kasutatavate…

Loe edasi

Kaubaveod raudteel aitavad kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele ja vähendavad tulevikus ressursside raiskamist

Kaubaveod raudteel aitavad kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele ja vähendavad tulevikus  ressursside raiskamist Rail Baltic raudteetrassi valmimisel eeldatavalt 2030. aastal hakkavad toimuma lisaks reisijaveole ka mõlemasuunalised kaubaveod Balti ja Kesk-Euroopa riikide vahel. Kui suurtes mahtudes hakatakse kaupu RB raudteeliinil vedama ja millal vedudega alustatakse, sõltub paljudest teguritest. Siiski võib juba praegu eeldada, et raudteeliini  Saksamaale ulatuval täispikkusel…

Loe edasi

Mittetäielikud lepingud logistikas ja hanketegevuses 

Mittetäielikud lepingud logistikas ja hanketegevuses  Kaubanduslikud suhted  ettevõtete vahel võivad olla vägagi muutuvad, olles mõjutatud üha keerukamateks muutuvate geopoliitiliste ja majanduslike tingimuste, kiiresti muutuvate riiklike regulatsioonide ja sotsiaalsete väärtuste poolt. Tavapärases vormis lepingud ei võimalda sageli vastavalt olukorrale tõhusalt kohaneda ja olla vajadusel agiilsed. Kuigi lepingutega soovitakse saavutada suuremat paindlikkust ja osapoolte vahel rohkem koostööd,…

Loe edasi

Hanketegevuse digitaliseerimine

Hanketegevuse digitaliseerimine Uus kümnend on alanud hanke- ja ostuvaldkonna töötajaile ebakindluse, määramatuse ning ennenägematute anomaaliatega logistikas, transpordis ja makromajanduses.  Logistika- ja tarneprotsesse juhivad logistika- ja  tarneahela spetsialistid, kes on saanud kõrgkoolist traditsioonilise erialase ettevalmistuse, kuid peavad töötama juba teist aastat täiesti teistsugustes tingimustes. Koroonapandeemia on näidanud, et tootmine ja kaubandus vajavad paindlikke ja vastupidavaid tarneahelaid,…

Loe edasi

Tajudel põhinev tarnija hindamine

Tajudel põhinev tarnija hindamine Tootmisettevõtetes on hanked olnud suunatud tavapäraselt materjalikulude vähendamisele. See saavutatakse enamasti pingeliste ja pikka aega kestvate hinnaläbirääkimistega.  Tänapäeval pöörduvad hanketöötajad üha enam tarnijate poole leidmaks koostöös võimalusi nende rolli suurendamiseks väärtusloome protsessis. Seda tehakse rohkem organisatsioonisiseselt, suurendades tarnijate rolli tootearenduses toomaks uusi tooteid turule konkurentidest varem. Tarnijad osalevad uute tehnoloogiate, tootemoodulite…

Loe edasi

Varude haldamise senine praktika vajab kohandamist

Varude haldamise senine praktika vajab kohandamist Kaupade defitsiit ja tarnete katkemised on sundinud paljusid ettevõtteid mõtestama ümber seniseid varude juhtimise praktikaid. Mitmed firmad on jõudnud arusaamisele, et JIT tarned ei sobitu enam nende ärimudeliga. Ka on paljud sisseostjad ja varude juhid pidanud endale tunnistama, et ebakindluse tingimustes ei sobi varude juhtimise arvutustabelid ja tarkvarad tööriistadeks…

Loe edasi

RFID- ja AR- teholoogiate rakendamine märgutule juhitud laotoimingutes

Foto: logistiview.com RFID- ja AR- teholoogiate rakendamine märgutule juhitud laotoimingutes Märgutule juhitud komplekteerimise ja hoiukohtade täitmise süsteemid, mis kasutavad peenkaubariiulitele kinnitatud siine, juhtmeid ja mooduleid, on laialt levinud. Seadmete tootmist alustati juba 1980. aastate keskpaigas. Tehnoloogia on üldjuhul kasutatav ainult peenkaubaladudes, kus see on end õigustanud intensiivse töö korral. Selle kasutamine võimaldab komplekteerida operaatoril peenkaupa…

Loe edasi

Mobiilne pakendamise töökoht on ergonoomiline

Foto: mmh.com Mobiilne ja ergonoomiline pakendamise töökoht Pakendamise töökohad on ladudes ühed enim koormatud alad ja nende toimimine on enamasti kriitiline kogu lao või jaotuskeskuse koormatuse ja  klienditeeninduse seisukohalt. Pakendajad on  pideva ja pingelise töökoormuse all, vastutades suurel määral selle eest, et saadetised oleksid õigeaegselt pakendatud ja valmis väljastamiseks. Selgitades välja luu- ja lihaskonna haiguste…

Loe edasi