Transport ja transporditehnoloogiad

21.00

Ilmumisaasta: 2020
Kirjastaja: Seilecs OÜ
Raamatu formaat: E-raamat (pdf)
Raamatu maht: 280 lk 93,9 MB
ISBN: 978-9949-01-583-2 (pdf)
Sirvi raamatu eelvaadet

Kirjeldus

Raamatus antakse lühiülevaade transpordi ajaloost eri transpordiliikide lõikes. Eraldi leiavad käsitlemist konteinerlogistika tehnoloogia väljaarendamise peamised aspektid. Tutvustatakse transpordi kui majandusharu rolli, transpordisüsteemi toimimist ja transpordilogistika ülesandeid, EL transpordipoliitikat ja eri transpordiliikide maksustamist.

Raamat sisaldab eraldi peatükke maantee-, raudtee-, vee- ja õhutranspordis ning intermodaalsetel vedudel kasutatavatest veovahenditest ja veoühikutest. Käsitlemist leiavad veovahendite ja veoühikute ehituse ja nende kaubavedudeks kasutamise peamised aspektid. Lugeja saab ülevaate sadamatehnoloogiatest, maanteetranspordi terminalide tööst, raudtee sorteerimis- ja kaubajaamade funktsioonidest, lennujaama kaubaterminali tehnoloogilisest protsessist ja intermodaalsete vedude tehnoloogiatest. Käsitletakse konteinerlogistikat ja konteinerite tüüpe ning tutvustatakse konteinervedude süsteemi toimimist. Raamat sisaldab hulgaliselt transporditehnoloogia alaseid oskussõnu eesti ja inglise keeles ning terminite sõnaseletusi.