Hanke- ja ostujuhtimine

29.00

Ilmumisaasta: 2023
Kirjastaja: Seilecs OÜ
Raamatu formaat: E-raamat -pdf. Saadav ka paberkandjal (Hind 35 €, saatmistasu 7 €). Ostusoovist teata meiliaadressil: seilics.log@gmail.com
Raamatu maht: 440 lk 2,06 MB
ISBN: ISBN 978-9916-9852-0-5 (pdf)
Sirvi raamatu eelvaadet

Kirjeldus

Raamatu lugeja saab ülevaate hanketööst, hankejuhi tööülesannetest ja vastutusvaldkondadest,  ostuallüksuse funktsioonidest, ostutöötajate tööülesannetest ja ostuosakonna ning ettevõtte muude allüksuste töötajate koostööst. Tähtsal kohal on ostupoliitikad, mis määravad ostuosakonna rolli ettevõttes ja ostutöötajate suhted tarnijatega. Käsitletakse ostujuhi rolli ostuallüksuses, tema tööülesandeid ja vastutusalasid. Suuremahuline hange ja pikaajaline koostöö tarnijaga pole võimalik ilma läbirääkimiste ja hankelepingu sõlmimiseta. Raamatus antakse juhiseid ja soovitusi ostuläbirääkimiste ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks. Hanketöös on olulisel kohal suhtlemine tarnijatega, tarnesoorituste mõõtmine ja hindamine ning tarnijale tagasiside andmine. Raamatust leiab hulga kasulikke soovitusi tarnijatega koostööks kriitiliste ja raskustega hangitavate toodete tarvis. Esitatakse käsitlused varude haldamisest, varude juhtimisest ja järelevalvest. Missugused on varude halduri tööülesanded ja milliseid teadmisi ning oskusi peab töötaja omama edukaks töötamiseks ettevõtte laovarudega.