Ülesannete ja testide kogu

15.00

Ilmumisaasta: 2023
Kirjastaja: Seilecs OÜ
Raamatu formaat: E-raamat (pdf)
Raamatu maht: 188 lk 2,42 MB
Sirvi raamatu eelvaadet

Kirjeldus

Hanke- ja ostutegevuse ning varude haldamise valdkondade teemasid käsitlev ülesannete ja  testide kogu on esimene omataoline Eestis ilmunud logistika ja tarneahela haldamise valdkonna õppe- ja enesekontrolli materjal. Raamat sisaldab sisaldab 108 ülesannet ja 289 valikvastustega testiküsimust koos ülesannete lahenduste ja testide vastustega. Ülesanded ja testiküsimused põhinevad suuremalt jaolt raamatu „Hanke- ja ostujuhtimine“ materjalidel.

Ülesannete ja testiküsimuste kogu koostamisel on lähtutud ostujuhi ja ostuspetsialisti kutsestandardi nõuetest teadmiste, oskuste ja kompetentside osas, mistõttu on see kasutatav kutseõppes ostujuhtide ja ostuspetsialistide koolitamisel. Praktilise sisuga, oskusi kompetentse kujundavate ülesannete ning erialaseid teadmisi süvendavate testiküsimuste lahendamine võib olla kasulik ka logistikute ning logistika- ja tarneahela juhtide teadmiste ja oskuste arendamisel.