Mittetäielikud lepingud logistikas ja hanketegevuses 

Mittetäielikud lepingud logistikas ja hanketegevuses  Kaubanduslikud suhted  ettevõtete vahel võivad olla vägagi muutuvad, olles mõjutatud üha keerukamateks muutuvate geopoliitiliste ja majanduslike tingimuste, kiiresti muutuvate riiklike regulatsioonide ja sotsiaalsete väärtuste poolt. Tavapärases vormis lepingud ei võimalda sageli vastavalt olukorrale tõhusalt kohaneda ja olla vajadusel agiilsed. Kuigi lepingutega soovitakse saavutada suuremat paindlikkust ja osapoolte vahel rohkem koostööd,…

Hanketegevuse digitaliseerimine

Hanketegevuse digitaliseerimine Uus kümnend on alanud hanke- ja ostuvaldkonna töötajaile ebakindluse, määramatuse ning ennenägematute anomaaliatega logistikas, transpordis ja makromajanduses.  Logistika- ja tarneprotsesse juhivad logistika- ja  tarneahela spetsialistid, kes on saanud kõrgkoolist traditsioonilise erialase ettevalmistuse, kuid peavad töötama juba teist aastat täiesti teistsugustes tingimustes. Koroonapandeemia on näidanud, et tootmine ja kaubandus vajavad paindlikke ja vastupidavaid tarneahelaid,…

Tajudel põhinev tarnija hindamine

Tajudel põhinev tarnija hindamine Tootmisettevõtetes on hanked olnud suunatud tavapäraselt materjalikulude vähendamisele. See saavutatakse enamasti pingeliste ja pikka aega kestvate hinnaläbirääkimistega.  Tänapäeval pöörduvad hanketöötajad üha enam tarnijate poole leidmaks koostöös võimalusi nende rolli suurendamiseks väärtusloome protsessis. Seda tehakse rohkem organisatsioonisiseselt, suurendades tarnijate rolli tootearenduses toomaks uusi tooteid turule konkurentidest varem. Tarnijad osalevad uute tehnoloogiate, tootemoodulite…

Varude haldamise senine praktika vajab kohandamist

Varude haldamise senine praktika vajab kohandamist Kaupade defitsiit ja tarnete katkemised on sundinud paljusid ettevõtteid mõtestama ümber seniseid varude juhtimise praktikaid. Mitmed firmad on jõudnud arusaamisele, et JIT tarned ei sobitu enam nende ärimudeliga. Ka on paljud sisseostjad ja varude juhid pidanud endale tunnistama, et ebakindluse tingimustes ei sobi varude juhtimise arvutustabelid ja tarkvarad tööriistadeks…

RFID- ja AR- teholoogiate rakendamine märgutule juhitud laotoimingutes

Foto: logistiview.com RFID- ja AR- teholoogiate rakendamine märgutule juhitud laotoimingutes Märgutule juhitud komplekteerimise ja hoiukohtade täitmise süsteemid, mis kasutavad peenkaubariiulitele kinnitatud siine, juhtmeid ja mooduleid, on laialt levinud. Seadmete tootmist alustati juba 1980. aastate keskpaigas. Tehnoloogia on üldjuhul kasutatav ainult peenkaubaladudes, kus see on end õigustanud intensiivse töö korral. Selle kasutamine võimaldab komplekteerida operaatoril peenkaupa…

Mobiilne pakendamise töökoht on ergonoomiline

Foto: mmh.com Mobiilne ja ergonoomiline pakendamise töökoht Pakendamise töökohad on ladudes ühed enim koormatud alad ja nende toimimine on enamasti kriitiline kogu lao või jaotuskeskuse koormatuse ja  klienditeeninduse seisukohalt. Pakendajad on  pideva ja pingelise töökoormuse all, vastutades suurel määral selle eest, et saadetised oleksid õigeaegselt pakendatud ja valmis väljastamiseks. Selgitades välja luu- ja lihaskonna haiguste…

Riskide vähendamine vaktsiinide külmaahelates

Foto: advantech.com Riskide vähendamine vaktsiinide külmaahelates Suured vaktsiinikogused ja pikad vahemaad nende transportimisel tootja juurest kasutuskohta üleilmses ulatuses esitavad tarneahela liikmetele tõsiseid väljakutseid. Vaktsiinide tootja nõuete järgimine alates nende väljumisest tootjaettevõtte laost  kuni vaktsiinidoosi manustamiseni kasutuskohas on kriitilise tähtsusega. Ülemaailmne farmaatsiatööstus läbis 1950. aastatel kiire arengu perioodi. Laiaulatuslikud, jõupingutused vaktsineerimise alal kandsid vilja ja rõugete…

Kuidas valmistuda järgmiseks kriisiks?

Foto: ey.com/consulting Kuidas valmistuda järgmiseks kriisiks? Paljudel organisatsioonidel olid enne koroonakriisi hädaolukorras tegutsemise plaanid. Pandeemia puhkedes hakati neid ellu viima, kuid üsna kiiresti selgus, et need on mittesobivad või ebapiisavad COVID-19 poolt esile kutsutud unikaalsetes tingimustes. Tarneahelad peavad olema senisest paremini vastupidavad tulemaks toime tulevikus võimalike kriiside ja looduskatastroofide korral. Hädaolukorra plaani koostamisel ja kriisisündmusteks…

Hyundai raskeveokite katsetamine Šveitsis

Foto: forbes.com Hyundai raskeveokite katsetamine Šveitsis Autotootja Hyundai Motor Corporation on deklareerinud, et soovib olla vesinikutehnoloogia kasutuselevõtmisel transpordis autotootjate seas esirinnas. Praeguste teadmiste ja transpordisektori energiavarustuse tehnoloogiate  arengu taustal on saanud selgeks, et vesiniku kütuseelementide tehnoloogia kasutamine on hetkel ainsaks toimivaks alternatiiviks diislikütusega töötavate jõuallikatega veoautodele ja raskeveokitele. Suurt võimsust tarbivate ja pikki distantse läbivate…

Hyundai edu vesinikutehnoloogia rakendamisel transpordisektoris

Foto: forbes.com Hyundai edu vesinikutehnoloogia rakendamisel transpordisektoris Riigid ja ettevõtted,  kes arendavad transpordivahendite  jaoks süsinikuneutraalseid lahendusi, aitavad võidelda globaalse soojenemisega. Vesinikku tarbivate kütuselementide tehnoloogia ei ole teadlaste ja inseneride jaoks midagi täiesti uut. NASA kosmoseprogrammides on kasutatud orbitaaljaamade toiteks vesiniku kütuseelemente statsionaarsete elektrigeneraatoritena juba mitu aastakümmet. Vesinikutehnoloogia koosneb neljast osast – vesiniku tootmine, vesiniku hoiustamine,…