Hanke- ja ostutegevuse strateegiline roll organisatsioonis

Hanke- ja ostutegevuse strateegiline roll organisatsioonis Kui varasematel aastatel on ettevõtetes olnud eelistatud positsioonil turundustegevust korraldavad müügiosakonnad, siis eelmise sajandi lõpukümnenditel võeti omaks arusaam, et sageli muudab ettevõtte tegevuse efektiivsemaks hästi hallatud, edukas hanke- ja ostutegevus ning varude haldamine. Kaubandus- ja tootmisettevõtete majandustegevuse edukus sõltub suurel määral sellest, kui hästi on organiseeritud hangete läbiviimine ja…

Mille poolest erinevad hanke- ja ostutegevus?

Mille poolest erinevad hanke- ja ostutegevus? Organisatsiooni hanke- ja ostutegevus asetub loogiliselt organisatsiooni logistika ja tarneahelate haldamise valdkonda ning on ettevõtte tarneahela haldamise allsüsteemidest üks olulisemaid, kuna kaupade ja teenuste ostudega luuakse ettevõttes eeldused selle järgnevatele tegevustele.  Hanke- ja ostuprotsess on kaks omavahel integreeritud organisatsiooni  protsessi, mida teostatakse järjestikku või paralleelselt vajalike kaupade ja teenuste…

Hanke- ja ostutegevuse eetika

Hanke- ja ostutegevuse eetika Hanke- ja ostutegevuse eetikat puudutavad dilemmad on eksisteerinud ühel või teisel viisil äritegevuses sajandeid. Mida suurem on olnud äriühingu raha eest tehtud tehingu väärtus, seda suurem on olnud ostja ahvatlus sõlmida müüjaga lisaks isiklikku kasu taotlev kokkulepe. Probleem on ajaga üksnes süvenenud ja toonud endaga kaasa nii eduka ostutöötaja karjääri ootamatu…

100 aastat ostutegevuse teaduslikku käsitlust

100 aastat ostutegevuse teaduslikku käsitlust Käesoleval aastal täitub täpselt sajand aastast, mil Ameerika Ühendriikides ilmus raamat, mis pani aluse ostutegevuse kui olulise äritegevuse valdkonna süsteemsele teaduslikule käsitlusele. Tegemist oli alates 1887. aastast kolmanda USA-s ilmunud, ostutööd käsitleva raamatuga. Oma 1922. aastal avaldatud raamatus „The Science of Purchasing“, kirjutas California Ülikooli õppejõud Helen Hysell, et ostmine…

Rail Baltica võtab Via Baltica-lt ülemäärase raskeveokite liikluse

Rail Baltica võtab Via Baltica-lt ülemäärase raskeveokite liikluse Ajalehes  Postimees  05. jaanuaril avaldatud Priit Humala  kirjutis „Raudtee ehitamine ei tühjenda maanteid“ kõnetas mind sedavõrd, et sellel teemal sõna võtta. Ma ei  hakka diskuteerima Rail Baltica (RB)   projekti majandusliku tasuvuse üle, kuna selleks puudub mul vajalik informatsioon. Küll aga soovin oponeerida  artiklis kajastatud teemat transpordisektoris kasutatavate…

Kaubaveod raudteel aitavad kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele ja vähendavad tulevikus ressursside raiskamist

Kaubaveod raudteel aitavad kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele ja vähendavad tulevikus  ressursside raiskamist Rail Baltic raudteetrassi valmimisel eeldatavalt 2030. aastal hakkavad toimuma lisaks reisijaveole ka mõlemasuunalised kaubaveod Balti ja Kesk-Euroopa riikide vahel. Kui suurtes mahtudes hakatakse kaupu RB raudteeliinil vedama ja millal vedudega alustatakse, sõltub paljudest teguritest. Siiski võib juba praegu eeldada, et raudteeliini  Saksamaale ulatuval täispikkusel…

Mittetäielikud lepingud logistikas ja hanketegevuses 

Mittetäielikud lepingud logistikas ja hanketegevuses  Kaubanduslikud suhted  ettevõtete vahel võivad olla vägagi muutuvad, olles mõjutatud üha keerukamateks muutuvate geopoliitiliste ja majanduslike tingimuste, kiiresti muutuvate riiklike regulatsioonide ja sotsiaalsete väärtuste poolt. Tavapärases vormis lepingud ei võimalda sageli vastavalt olukorrale tõhusalt kohaneda ja olla vajadusel agiilsed. Kuigi lepingutega soovitakse saavutada suuremat paindlikkust ja osapoolte vahel rohkem koostööd,…

Hanketegevuse digitaliseerimine

Hanketegevuse digitaliseerimine Uus kümnend on alanud hanke- ja ostuvaldkonna töötajaile ebakindluse, määramatuse ning ennenägematute anomaaliatega logistikas, transpordis ja makromajanduses.  Logistika- ja tarneprotsesse juhivad logistika- ja  tarneahela spetsialistid, kes on saanud kõrgkoolist traditsioonilise erialase ettevalmistuse, kuid peavad töötama juba teist aastat täiesti teistsugustes tingimustes. Koroonapandeemia on näidanud, et tootmine ja kaubandus vajavad paindlikke ja vastupidavaid tarneahelaid,…

Tajudel põhinev tarnija hindamine

Tajudel põhinev tarnija hindamine Tootmisettevõtetes on hanked olnud suunatud tavapäraselt materjalikulude vähendamisele. See saavutatakse enamasti pingeliste ja pikka aega kestvate hinnaläbirääkimistega.  Tänapäeval pöörduvad hanketöötajad üha enam tarnijate poole leidmaks koostöös võimalusi nende rolli suurendamiseks väärtusloome protsessis. Seda tehakse rohkem organisatsioonisiseselt, suurendades tarnijate rolli tootearenduses toomaks uusi tooteid turule konkurentidest varem. Tarnijad osalevad uute tehnoloogiate, tootemoodulite…

Varude haldamise senine praktika vajab kohandamist

Varude haldamise senine praktika vajab kohandamist Kaupade defitsiit ja tarnete katkemised on sundinud paljusid ettevõtteid mõtestama ümber seniseid varude juhtimise praktikaid. Mitmed firmad on jõudnud arusaamisele, et JIT tarned ei sobitu enam nende ärimudeliga. Ka on paljud sisseostjad ja varude juhid pidanud endale tunnistama, et ebakindluse tingimustes ei sobi varude juhtimise arvutustabelid ja tarkvarad tööriistadeks…