Transpordi ja logistika ajalugu

Ilmumisaasta: 2024
Kirjastaja: Seilecs OÜ
Raamatu formaat: Ainult paberkandjal. Hind 33.00 € + saatmistasu 7.00 €. Ostusoovist teatada meiliaadressile: seilecs.log@gmail.com
Raamatu maht: 393 lk
ISBN: ISBN 978-9916-9852-1-2
Sirvi raamatu eelvaadet

Kirjeldus

Ülevaade transpordivahendite, tehnoloogiate, taristute ja logistika arengust

Raamatus  käsitletakse materjale transpordivahendite, taristute ja nende kasutamise ajaloost transpordiliikide lõikes nii üleilmselt kui ka Eestis aset leidnud arengute kontekstis. Teadmised  veovahendite, transporditaristute ja -tehnoloogiate arengust aitavad mõista, kuidas on inimkond jõudnud läbi ajaloo nüüdisaegsete laevade, rongide, autode ja lennukite ning transporditehnoloogiliste saavutusteni.

Raamatus tuuakse esile eeldused, vajadused ja põhjused, millest on saanud alguse iga järgmine etapp veovahendite arendamise ja  kasutamise ajaloos. Materjali esitamisel on lähtutud transpordimasinate, transporditaristute, transporditehnoloogiate ja logistilise mõtte järjepidevast arengust, soovides pakkuda lugejale võimalust keskenduda kõige olulisematele leiutistele, arengutele ning arengusse panustanud teadlastele ja inseneridele. Eesti kohta esitatud materjal annab hea võimaluse hinnata meie kohta ja rolli transpordi ajaloos teistes maades aset leidnud  arengute taustal.