Hanke- ja ostutegevuse strateegiline roll organisatsioonis

Hanke- ja ostutegevuse strateegiline roll organisatsioonis Kui varasematel aastatel on ettevõtetes olnud eelistatud positsioonil turundustegevust korraldavad müügiosakonnad, siis eelmise sajandi lõpukümnenditel võeti omaks arusaam, et sageli muudab ettevõtte tegevuse efektiivsemaks hästi hallatud, edukas hanke- ja ostutegevus ning varude haldamine. Kaubandus- ja tootmisettevõtete majandustegevuse edukus sõltub suurel määral sellest, kui hästi on organiseeritud hangete läbiviimine ja…

Mille poolest erinevad hanke- ja ostutegevus?

Mille poolest erinevad hanke- ja ostutegevus? Organisatsiooni hanke- ja ostutegevus asetub loogiliselt organisatsiooni logistika ja tarneahelate haldamise valdkonda ning on ettevõtte tarneahela haldamise allsüsteemidest üks olulisemaid, kuna kaupade ja teenuste ostudega luuakse ettevõttes eeldused selle järgnevatele tegevustele.  Hanke- ja ostuprotsess on kaks omavahel integreeritud organisatsiooni  protsessi, mida teostatakse järjestikku või paralleelselt vajalike kaupade ja teenuste…

Hanke- ja ostutegevuse eetika

Hanke- ja ostutegevuse eetika Hanke- ja ostutegevuse eetikat puudutavad dilemmad on eksisteerinud ühel või teisel viisil äritegevuses sajandeid. Mida suurem on olnud äriühingu raha eest tehtud tehingu väärtus, seda suurem on olnud ostja ahvatlus sõlmida müüjaga lisaks isiklikku kasu taotlev kokkulepe. Probleem on ajaga üksnes süvenenud ja toonud endaga kaasa nii eduka ostutöötaja karjääri ootamatu…

100 aastat ostutegevuse teaduslikku käsitlust

100 aastat ostutegevuse teaduslikku käsitlust Käesoleval aastal täitub täpselt sajand aastast, mil Ameerika Ühendriikides ilmus raamat, mis pani aluse ostutegevuse kui olulise äritegevuse valdkonna süsteemsele teaduslikule käsitlusele. Tegemist oli alates 1887. aastast kolmanda USA-s ilmunud, ostutööd käsitleva raamatuga. Oma 1922. aastal avaldatud raamatus „The Science of Purchasing“, kirjutas California Ülikooli õppejõud Helen Hysell, et ostmine…

Mittetäielikud lepingud logistikas ja hanketegevuses 

Mittetäielikud lepingud logistikas ja hanketegevuses  Kaubanduslikud suhted  ettevõtete vahel võivad olla vägagi muutuvad, olles mõjutatud üha keerukamateks muutuvate geopoliitiliste ja majanduslike tingimuste, kiiresti muutuvate riiklike regulatsioonide ja sotsiaalsete väärtuste poolt. Tavapärases vormis lepingud ei võimalda sageli vastavalt olukorrale tõhusalt kohaneda ja olla vajadusel agiilsed. Kuigi lepingutega soovitakse saavutada suuremat paindlikkust ja osapoolte vahel rohkem koostööd,…

Hanketegevuse digitaliseerimine

Hanketegevuse digitaliseerimine Uus kümnend on alanud hanke- ja ostuvaldkonna töötajaile ebakindluse, määramatuse ning ennenägematute anomaaliatega logistikas, transpordis ja makromajanduses.  Logistika- ja tarneprotsesse juhivad logistika- ja  tarneahela spetsialistid, kes on saanud kõrgkoolist traditsioonilise erialase ettevalmistuse, kuid peavad töötama juba teist aastat täiesti teistsugustes tingimustes. Koroonapandeemia on näidanud, et tootmine ja kaubandus vajavad paindlikke ja vastupidavaid tarneahelaid,…

Kaugsuhtluse töövorm kui uus normaalsus

Kaugsuhtluse töövorm kui uus normaalsus Ettevõttesisene ja -väline virtuaalne  koostöö on viimasel aastal seoses koroonaviirusega (Covid-19) muutunud eriti aktuaalseks. Sageli pole organisatsioonides määratletud, kuidas seda võimalikult efektiivsemalt  läbi viia ning  puuduvad vastavad  juhtnöörid ja suunised. Kaugsuhtluse töövormis  on saanud uueks normaalsuseks ka virtuaalsed nõupidamised. Videokoosolekud võimaldavad täita igapäevaseid tööülesandeid, luua ja hallata koostöösuhteid ning hankida vajalikku teavet.…

Reversiivsest logistikast ringmajanduseni

Foto: sustainability.co Reversiivsest logistikast ringmajanduseni 20.sajandi esimesel poolel hakkasid lääneriikides teaduse, tehnoloogia ja tootmise arengu tulemusel kiiresti kasvama tootmise ja tarbimise mahud. Tehnoloogia kiire areng ning materjalide kättesaadavus põhjustasid masstootmise, masstarbimise ja seega ka jäätmete  hüppelise kasvu. 1970. aastatel hakati mõistma, et taoline eluviis ei ole kestlik ning endisel viisil jätkates on inimkond ennast aeglaselt…

B 747 “Super Jumbo” – ikooniline lennuk, millest on saamas lennundusajaloo legend

Foto: boeing.com B 747 “Super Jumbo” – ikooniline lennuk, millest on saamas lennundusajaloo legend  09 veebruaril 1969. aastal tõusis B 747 „Super Jumbo“, ajakirjanike poolt ristituna  „Jumbo Jet“-iks,  Everetti tehase lennuväljalt esimest korda taevalaotusse. Boeing 747-st sai kiiresti kommertslennunduse ikoon, mis on teinud lennuki kuulsaks  nii popkultuuris, mängufilmides, televisioonis kui ka kosmosesüstiku kandjana. Maailmas on…

150 aastat Balti Raudtee avamisest

Foto: Reisirong Paldiski raudteejaamas 20. sajandi algusaastatel (ajapaik.ee) 150 aastat Balti Raudtee avamisest 19 sajandi Tsaari-Venemaal toimus raudteede ehitamine ja raudteeliikluse käivitamine enam-vähem samas rütmis, nagu seda tehti Põhja-Ameerikas, Suurbritannias, Prantsusmaal ja Saksamaal. Pärast Peterburg–Moskva ja Helsingi–Hämeenlinna raudteeliinide ehitamist võeti ette Peterburi, Tallinna ja Paldiski vahelise raudteeühenduse loomine. 416,8 km pikkuse Balti raudtee pidulik avamine…