100 aastat esimese laotõstuki valmistamisest

Foto: Clark “Duat” 1921.a. (clark.com) 100 aastat esimese laotõstuki valmistamisest    Enne 20. sajandi algust tehti põhiosa transpordi- , teisaldus- ja tõstetöödest tootmises ja ladudes inimjõul. Inimtööd kergendasid osaliselt hobused seal, kus neid oli võimalik kasutada ning mitmesugused kärud ja vankrid. Sedamööda, kuidas arenes tootmine, laopidamine ja kaubandus , kasvasid ladudes ja tootmises kiiresti ka…

Pool sajandit konteinerlogistikat

Foto: Malcolm McLean Newarki sadamas (bbc.com/news/business) Pool sajandit konteinerlogistikat Kaupade laadimine laevalt kaile ja kailt laeva on olnud aeglane ja vaevanõudev toiming läbi aastasadade. Sadamakraanade kasutuselevõtmisega 19. sajandil suurenesid küll ühekorraga tõstetavad kogused, kuid oma põhiolemuselt jäi dokitööliste töö ikkagi samaks. Keskmise suurusega segalastilaev võis võtta pardale kuni 200 000 erinevat pakkeüksust, mistõttu seisid laevad…