Kaugsuhtluse töövorm kui uus normaalsus

Kaugsuhtluse töövorm kui uus normaalsus Ettevõttesisene ja -väline virtuaalne  koostöö on viimasel aastal seoses koroonaviirusega (Covid-19) muutunud eriti aktuaalseks. Sageli pole organisatsioonides määratletud, kuidas seda võimalikult efektiivsemalt  läbi viia ning  puuduvad vastavad  juhtnöörid ja suunised. Kaugsuhtluse töövormis  on saanud uueks normaalsuseks ka virtuaalsed nõupidamised. Videokoosolekud võimaldavad täita igapäevaseid tööülesandeid, luua ja hallata koostöösuhteid ning hankida vajalikku teavet.…

Tahke süsihappegaas ja Softbox kui Pfizeri vaktsiini logistika võtmefaktorid

Tahke süsihappegaas ja Softbox kui Pfizeri vaktsiini logistika võtmefaktorid Veel mõni aeg tagasi ei mõelnud  keegi sellele, et kuiv jää saab olema logistikas oluliseks teemaks ja tahke süsihappegaas  koroonavaktsiinide  (-70`C) säilitamisel nõutaval temperatuuritasemel võtmefaktoriks. Tahket süsihappegaasi toodetakse naftasaadetiste rafineerimise kõrvalproduktina, kuna rafineerimisprotsessis vabaneb palju süsihappegaasi. Vaktsiinide ja toiduainete transpordil kasutatava kuiva jää toodetavad kogused on…

Ostuspetsialist

Ostuspetsialist Ostutöötajad on tootmis- või kaubandusettevõtte eesliini töötajad, kes loovad aluse  ettevõtte edukaks  tegutsemiseks. Professionaalsed ja motiveeritud ostuala töötajad hangivad tootmiseks materjale ja müügiks valmistooteid hoolikalt valitud tarnijailt hindadega, mis annavad firmale võimaluse kasumi teenimiseks ja turuosa suurendamiseks. Ostuspetsialist tegeleb peamiselt ostuala operatiivtööga, töötab ostujuhi alluvuses ja tegeleb eelkõige ettevõtte igapäevaste ostutoimingutega. Peamisteks tööülesanneteks on…

Logistik

Logistik Logistik on logistika juhtimise valdkonnas töötav professionaal, kelle peamisteks töövaldkondadeks on varude haldamine, ostutegevus, transpordikorraldus, ladustamine, samuti logistikafunktsioonide planeerimine ning korraldamine. Logistik on laia profiiliga logistika valdkonna töötaja, kelle töö on süsteemne ja suunatud ettevõtte välis- ja siseklientide teenindamisele, toimingute õigeaegsele läbiviimisele ja ettevõtte logistikakulude minimeerimisele. Valdkonnapõhisel spetsialiseerumisel omandatakse spetsiifilised lisateadmised ja oskused ametiülesandeid…

Ostujuht

Ostujuht Ostutegevuse peamine eesmärk ettevõttes on rahuldada välisklientide vajadusi, kelleks on tarneahela lõpus olev tarbija ja viimane edasimüüja tarneketis. Sama oluline on ka ettevõtte siseklientide, ehk tootmis-, müügi- ja muude allüksuste ning nende töötajate vajaduste rahuldamine tööks vajalike kaupade ja teenustega. Ostujuhi kui keskastmejuhi ja tippspetsialisti tööst sõltub ettevõtte konkurentsivõimelisus, turuosa suurus ja majanduslik edukus.…

Laooperatsioonide juht

Laooperatsioonide juht, lao tootmisjuht Laooperatsioonide juht on keskastmejuht, kes töötab laos, mida läbivad suured kaubavood ja kus on ametis palju laotöötajaid. Ta on laojuhi asetäitja ja vahelüli vahetuse vanemate ning töömeeskondade vahel tegeledes peamiselt lao tehnoloogilise ning töökorraldusliku poolega. Laooperatsioonide juhi vastustusalaks on tagada lao põhifunktsioonide toimimine ja lao ressursside võimalikult efektiivne kasutamine. Sisuliselt on…

Hankejuht

Hankejuht Hankejuht on  organisatsiooni hangete ja ostude valdkonna strateegiline juht, korraldades sise- ja välisklientide vajadustest ning ettevõtte ärihuvidest lähtuvat hanke- ja ostutegevust tootmise, kaubanduse ja teeninduse valdkonnas. Hanketegevus on ostutegevusest strateegilisem, pidades silmas eelkõige organisatsiooni vajaduste katmist kõikide ressurssidega, mida saab või on mõistlik hankida ainult väljapoolt organisatsiooni. Ostutegevusest ja ostujuhtimisest räägitakse rohkem tootmis- ja…

Laojuht

Laojuht Lao roll ettevõtte logistikasüsteemis ja ettevõtet läbivates tarne- ning jaotusahelates on ülioluline, kuna lao toimimisest sõltub suurel määral organisatsiooni edukus. Sellest lähtuvalt sõltuvad eelkõige laojuhi tööst, tema teadmistest, oskustest, kogemustest ja motiveeritusest laotoimingute tootlikkus, tõhusus ja kvaliteeditase. Laojuht on ettevõtte logistikajuhi esmane partner ja suhtlemis- ning infovahetuse korraldaja lao ja ettevõtte ostu-, tootmise ja…

Logistikajuht

Logistikajuht Logistikajuht kui  tippjuhist professionaal juhib ettevõtte  logistikapersonali ja erinevaid logistikafunktsioone nagu ostutegevus, transpordikorraldus, ladustamine, varude haldamine, jaotus ja klienditeenindus. Logistikajuht haldab kogu ettevõtte logistikasüsteemi, allüksusi, tootmisüksusi, info- ja juhtimissüsteeme. Temale on allutatud ettevõtte hanketegevus enamasti funktsionaalselt. Omab ülevaadet ostukuludest ning hankestrateegia ja ostupoliitika järgimisest ostutöötajate poolt. Vajadusel nõustab neid. Logistikajuhi haldusalas on vedude korraldamine…

Tarneahelajuht

Tarneahelajuht Tarneahelajuht kui organisatsiooni üks tippjuhtidest on eelkõige strateegiline ja taktikaline juht. Tema töö- ja vastutusvaldkond on logistikajuhi omast avaram ja ulatub ettevõtte tarneahelates, tarnijate ja klientidega suhtluses kaugemale. Keskmise suurusega ettevõttes täidab logistika- ja tarneahelajuhi töökohustusi kas logistikajuht või tarneahelajuht, vastavalt ettevõtte eripäradele, vajadustele ja äristrateegiale. Suurtes organisatsioonides on ametis nii logistika- kui ka…